Doprava ZADARMO pre všetky objednávky nad 49 EUR

Zásady spracovania osobných údajov a použitia súborov cookie

Prevádzkovateľ webovej stránky www.namyderm.sk je spoločnosť NAMY s.r.o. so sídlom Opatovská 642, Trenčín 911 01, IČO: 36332429 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 14293/R.

Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov) – ďalej „GDPR“ alebo „Nariadenie“.

Ako náš zákazník, návštevník stránky www.namyderm.sk alebo príjemca noviniek, nám zverujete svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie, určujeme, akým spôsobom sú spracovávané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním pomáhajú. Preto sme správcom.

Ako nás kontaktovať?

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: info@namyderm.sk alebo na telefónnom čísle: +421 903 72 73 24.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • Spracovávame a budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udelenia súhlasu,
  • plníme informačné povinnosti podľa článku 13 GDPR ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožňujeme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebnú pri plnení zmluvy – Nákup tovaru a vybavenie objednávky, reklamácia tovaru a vybavenie reklamácie.

Lehoty spracovania

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uschovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Marketing – zasielanie obchodných správ, newsletterov

Vaše osobné údaje: e-mail, meno a priezvisko využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných správ a newsletterov. Ak ste užívateľom našej webovej stránky, robíme tak na základe Vášho súhlasu, ktorý ste vyjadrili prihlásením sa na odber noviniek.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Vedenie účtovníctva – zákonná povinnosť

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje uvedené na faktúre) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Zásady používania súborov cookie

Účinné dermálne krémy na kožné problémy​

Prihláste sa na odber našich noviniek a dostanete kupón na ZĽAVU 10% na váš ďalší nákup.

Kupón vám bude zaslaný na váš email po potvrdení prihlásenia.